Anmälan PC forts kurs

Kursen genomförs över Internet med programmet zoom. När kursen är fulltecknad kommer du på en kölista. Vid återbud kan vi erbjuda dig en plats.

Datum:  Tisdag 23/3, 30/3, 6/4    ”F u l l t e c k n a d”
Kurslängd: 3 ggr kl 13:00 – 15:00   ”max 10 deltagare”
Kursinnehåll: Fördjupning i Windows, olika  office program, söka i datorn och på internet, enkel texthantering med redigering, lägga in bilder och ljud, tips&råd.
Kursen (workshop) anpassas till elevernas problem och önskemål. Förslag på teman tas emot på resp kursdag.
Förkunskaper: Grundkurs-PC.  Egen dator ansluten via Internet med Windows 10. Vana att hantera tangentbord och mus.
Kursledare: Bo Saltorp, Jan Bladh
Kursavgift: Ingen.
Anmälan: