Föreningsinfo

2019-03-07 Års stämmoprotokoll
2019 Års stämmohandlingar

2018-06-11 Extra föreningsstämma      Protokoll från Extra stämma
2018-04-24 Års stämmoprotokoll
2018 Års stämmohandlingar

2017-04-27 Års stämmoprotokoll
2017 Års stämmohandlingar 

I Årsmöteshandlingar ingår: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Budget, Verksamhetsplan, ev Bilagor

SeniorNet Täbys Stadgar               Antagna vid 2017 Årsstämma

Top